Hoiva- ja päiväpalvelutoiminta

Musiikki stimuloi niin lapsen kuin aikuisen aivoja ja auttaa rauhoittumaan. Musiikista eivät kuitenkaan hyödy ainoastaan hoivattavat, vaan musiikki edistää myös työntekijöiden hyvinvointia ja tehostaa esimerkiksi keskittymiskykyä.

Sentina Oy:n henkilökunta mikrofonin edessa

Musiikilla on keskeinen rooli Sävelsirkku-palvelussamme ja saamme asiakkailtamme runsaasti palautetta musiikin hyvää tekevästä voimasta, joka näkyy ikääntyneiden hyvinvointina ja henkilökunnan työn ilona.

Eija Lämsä, CEO Sentina Oy

Musiikki hoivalaitoksissa

Musiikki hoivalaitoksessa -lupa kattaa Gramexin osalta taustamusiikin julkisen esittämisen äänitteeltä (mm. TV, radio, tietokone, nettiradio, CD ja julkiseen esittämiseen soveltuva suoratoistopalvelu) hoivalaitosten yleisissä tiloissa asukkaille ja heidän vierailleen. Käyttökohteita ovat mm. sairaalat, vanhusten palvelutalot, ryhmä-, perhe- sekä nuorisokodit joissa on vakituisia asukkaita.

Musiikki päiväpalvelutoiminnassa

Musiikki päiväpalvelutoiminnassa -lupa kattaa Gramexin osalta taustamusiikin julkisen esittämisen äänitteeltä (mm. TV, radio, tietokone, nettiradio, CD ja julkiseen esittämiseen soveltuva suoratoistopalvelu) päiväpalveluyksiköiden päivittäiskäyttäjille ja heidän vierailleen. Käyttökohteita ovat mm. päiväkodit, iltapäiväkerhot, päiväsairaalat, päiväkeskukset, ohjatun toiminnan keskukset, avokuntoutuslaitokset.