ihmisia_kahvilassa
15.5.2019 Musiikin vaikutukset

Taustamusiikin avulla on helppo lisätä asiakkaiden viihtyvyyttä

Haluatko varmistaa, että asiakkaasi viihtyvät liiketiloissasi? Ota taustamusiikki avuksesi: se lisää tutkitusti asiakkaiden viihtyvyyttä. Ja hyvin viihtyvät asiakkaat tekevät enemmän ostoksia ja muistavat yrityksesi vastaisuudessakin.

Miten taustamusiikki vaikuttaa viihtyvyyteen?

Taustamusiikilla on suora yhteys liiketilan tunnelmaan. Esimerkiksi suomalaisen tutkimuksen mukaan taustamusiikilla on positiivinen vaikutus asiakkaisiin, ja ravintolassa juuri musiikki viimeistelee oikeanlaisen tunnelman. Jo pelkkä taustamusiikin olemassaolo saa asiakkaat tuntemaan mielihyvää.

Musiikki vaikuttaa myös viihtyvyyden kautta suoraan siihen, kuinka kauan asiakkaat viihtyvät liiketiloissasi. Kun taustamusiikki on kohdallaan, asiakkaat viihtyvät tutkitusti pitempään. Erityisesti hidastempoinen, matalalla äänenvoimakkuudella soitettu tuttu musiikki vaikuttaa positiivisesti myymälässä käytettyyn aikaan.

Toisaalta nopeatempoinen taustamusiikki voi saada asiakkaat toimimaan ripeämmin esimerkiksi ruuhka-aikoina ilman että viihtyvyys kärsii. Taustamusiikki luo myös vaikutelman siitä, että aika kuluu nopeammin, mikä lisää viihtyvyyttä tilanteissa, joissa asiakkaat joutuvat esimerkiksi jonottamaan.

Taustamusiikin avulla voi myös tasapainottaa liiketilojen äänimaailmaa. Se nimittäin häivyttää yleisen hälyn ja vaimentaa erilaiset työnteosta syntyvät epämiellyttävät äänet.

Taustamusiikin puuttuminen taas koetaan viihtyvyyttä heikentäväksi tekijäksi. On kuitenkin tärkeää, että musiikki valitaan ajatuksella. Silloin siitä on eniten hyötyä.

Minkälainen taustamusiikki lisää viihtyvyyttä?

Oletko jo kokeillut taustamusiikin käyttämistä, mutta tulokset eivät ole olleet toivottuja? Silloin kannattaa miettiä, onko taustamusiikki valittu oikein.

Taustamusiikki kannattaa nimittäin tutkimusten perusteella ehdottomasti valita niin, että se on sopusoinnussa yrityksesi brändin kanssa. Yrityksesi imagoon sopiva musiikki luo positiivisen ja harmonisen asiakaskokemuksen, ja lisää myyntiä. Lisää vinkkejä taustamusiikin valintaan löydät täältä.

On myös hyödyllistä valita taustamusiikki niin, että se sisältää kappaleita jotka asiakkaasi tunnistavat. Juuri tutut kappaleet ovat tie asiakkaan tunteisiin ja ruokkivat hyvää tunnelmaa.

Taustamusiikki on myös monipuolinen ja helppo tapa vaikuttaa viihtyvyyteen. Musiikkia, toisin kuin vaikkapa sisustusta, voi helposti vaihtaa. Käytettävissäsi on suuri määrä erilaista musiikkia, jonka avulla voit vaikuttaa liiketilasi tunnelmaan. Ota siis yrityksesi äänimaailma haltuun ja varmista, että asiakkaasi viihtyvät!

Lähteet:

F. V. Garlin & K. Owen, 2006. ”Setting the tone with the tune: a meta-analytic review of the effects of background music in retails settings.” Journal of Business Research.

S. Oakes, 2003. ”Musical Tempo and Waiting Perceptions”. Wiley Periodicals.

S. Toivola, 2012. Taustamusiikin äänenvoimakkuuden vaikutus asiakkaiden kokemuksiin ravintolan viihtyisyydestä. Jyväskylän yliopisto.
I. Vida, C. Obadia & M. Kunz, 2007. ”The Effects if Background Music on Consumer responses in A High-End Supermarket.” International Review of Retails, Distribution and Consumer Research.


Lisää aiheista Musiikin vaikutukset