heratyskello_tyopoydalla
13.5.2019 Vinkkejä & Faktaa

Musiikista potkua työpäivään

Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että töitä tehdessä kannattaa kuunnella musiikkia. Musiikkia työpaikalla kuuntelevat työntekijät saavat parempia ideoita ja selviytyvät monimutkaisista tehtävistä nopeammin. Soiko omalla työpaikallasi jo taustamusiikki?

Musiikin tai radion soittaminen yrityksen henkilöstötiloissa ei häiritse työntekoa, vaikka niin on totuttukin ajattelemaan. Tutkimusten mukaan musiikin kuuntelu sen sijaan siivittää työntekoa monilla tavoilla.

Musiikkia voidaan soittaa yrityksen tiloista riippuen esimerkiksi jaetuissa työtiloissa ja henkilökunnan tiloissa. Liiketilassa soitettava taustamusiikkikin vaikuttaa tietysti asiakkaiden lisäksi työntekijöihin.

Taustamusiikilla on tutkitusti merkittävä rooli myös yrityksen brändin kannalta. Yrityksen brändiä silmällä pitäen valittu taustamusiikki on tärkeää brändin viestimisessä henkilökunnallekin.

Musiikki inspiroi, luo viihtyvyyttä ja ruokkii ryhmähenkeä

Hollantilais-australialaisen tutkimuksen mukaan musiikista on erityisen paljon hyötyä luovassa työssä. Varsinkin hyväntuulista musiikkia työpaikalla kuuntelevat työntekijät pärjäsivät luovuutta vaativissa tehtävissä paremmin kuin musiikitta työskentelevät. Taustamusiikki on siis omiaan luomaan innovatiivista työilmapiiriä.

Notkeasta ajattelusta on apua muillakin kuin perinteisesti luoviksi mielletyillä aloilla. Tutkija Teresa Lesiukin mukaan musiikki auttaa omaperäisten ideoiden keksimisessä. Sen lisäksi hänen tutkimustensa mukaan musiikki sai IT-alan työntekijät suoriutumaan tehtävistään vauhdikkaammin kuin ilman musiikkia. Myös työn jälki oli parempaa.

Brittiläinen musiikintekijöiden oikeuksia valvova Performing Right Society eli PRS on selvittänyt omissa tutkimuksissaan, että 77 % työtä johtavista henkilöistä (johtavissa asemassa olevat sekä yritysten omistajat) ajattelee, että musiikin kuuntelun salliminen nostaa tuottavuutta. 88 % samasta ryhmästä kokee, että musiikki luo hyvän ilmapiirin työpaikalle.

Tehdasympäristössä soitetun reippaan musiikin on havaittu myös vähentävän onnettomuuksia, lisäävän työntekijöiden tarkkaavaisuutta ja luovan ryhmähenkeä. Yhteisöllisyyttä ruokkii sekin, että kaikki kuuntelevat samaa musiikkia sen sijaan, että kukin kuuntelisi kuulokkeilla omaa musiikkiaan.

Tuloksien taustalla on esimerkiksi musiikin mielialaan vaikuttava voima: Lesiukin haastattelemat työntekijät mainitsivat, että musiikki sai heidät hyvälle tuulelle. PRS:n tutkimusten mukaan työntekijät kokivat, että musiikin soidessa työpaikalla on rento tunnelma.

Teostomaksu yritykselle on nyt musiikkilupa

Luvan taustamusiikin soittamiseen henkilöstötilassa saat helposti Musiikkilupien verkkokaupasta. Lupaa ei siis tarvitse hankkia erikseen kahdelta tekijänoikeusjärjestöltä, Teostolta ja Gramexilta. GT Musiikkiluvat tilittää musiikkilupamaksut Teoston ja Gramexin kautta musiikin tekijöille, esittäjille ja tuottajille.

Taustamusiikki henkilöstötilassa -lupa kattaa taustamusiikin soittamisen esimerkiksi radiosta, CD-levyltä, tietokoneelta tai nettiradiosta työpaikan työskentelytiloissa, muissa henkilöstön tiloissa ja henkilöstön käytössä olevissa virkistystiloissa, kuten kuntosalilla tai muissa liikuntatiloissa. Se kattaa myös henkilöstön ruokalassa soitettavan musiikin, mikäli siellä eivät ruokaile ulkopuoliset. Lupa löytyy Musiikkilupien verkkokaupasta kohdasta “Muut luvat”. Mikäli työntekijöitä on alle 25, ei lupaa musiikin soittamiseen henkilöstötiloissa tarvita.

Taustamusiikki asiakastilassa -lupa puolestaan kattaa musiikin soittamisen liiketilassa, jossa käy asiakkaita. Lupa kattaa musiikin soittamisen muun muassa radiosta, televisiosta, cd:ltä tai yrityskäyttöön sopivasta suoratoistopalvelusta.

Lue lisää syitä soittaa musiikkia työpaikalla


Lisää aiheista Vinkkejä & Faktaa