Varmista rauhallinen tunnelma – soita taustamusiikkia apteekissasi

Taustamusiikin soittamisesta apteekissa on lukuisia hyötyjä: se luo tunnelmaa, lisää palvelurauhaa ja peittää arkoja keskustelunaiheita. Samalla taustamusiikki lisää henkilökunnan ja asiakkaiden viihtyvyyttä.

Musiikkilupa apteekkiin on helppo ostaa verkosta:

ikoni jossa sydän ja apteekin merkki

Taustamusiikki asiakastilassa -lupa

Saat soittaa haluamaasi musiikkia apteekin asiakastilassa musiikkipalvelusta, radiosta tai tallenteelta.
Luvan hinta määräytyy asiakastilan pinta-alan mukaan. Hinta pieneen asiakastilaan 22.48 € /kk.

Musiikkilupa apteekissa – mikä ja miksi?

Musiikin soittaminen julkisesti yrityksessä edellyttää voimassaolevaa musiikkilupaa. 

Taustamusiikkilupa on tekijänoikeusjärjestöjen alaista musiikkia käyttävien yritysten maksama, lakisääteinen korvaus musiikin tekijöille, esittäjille ja kustantajille. Lupamaksurahat tilitetään tekijänoikeusjärjestöjen, Teoston ja Gramexin, kautta luovan työn tekijöille, jotta musiikki voi hyvin jatkossakin. 

GT Musiikkiluvat Oy vastaa Teosto-maksun ja Gramex-korvauksen sisältävien musiikkilupien myynnistä suomalaisille yrityksille.