Erityisehdot: Äänitemusiikki ammattiteatteritoiminnassa

Tällä musiikinkäyttölupasopimuksella GT Musiikkiluvat sopii Gramexin toimeksiannosta tekijänoikeuslain 47 pykälässä tarkoitetusta korvauksesta liittyen äänitteiden julkiseen esittämiseen sekä antaa luvan äänitteiden tallentamiseen.

Tällä käyttölupasopimuksella asiakas:
• sopii Gramexin kanssa esittäville taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille suoritettavasta korvauksesta äänitteiden julkisesta esittämisestä ammattiteatteritoiminnassa;
• saa Gramexilta sen edustamien oikeudenhaltijoiden puolesta ei-yksinomaisen oikeuden: (i) tallentaa kaupallisesti julkaistuja äänitteitä käytettäväksi ammattiteatteritoiminnassa; ja (ii) käyttää hankkimiaan yksityiseen käyttöön tarkoitettuja äänitteitä / äänitteiden käyttöoikeuksia ammattiteatteritoiminnassa.

Ammattiteatteritoiminnalla tarkoitetaan ammattiteatterin tai sirkuksen esityksiä, väliaikoja sekä välittömästi ennen esitystä ja sen jälkeen tapahtuvaa teatterin toimintaa sen tiloissa.

Lupa ei kata muuta teatterin tai sirkuksen tiloissa tapahtuvaa toimintaa, kuten kahvila- tai ravintolatoimintaa.

Äänitteiden tallentamista ei saa antaa kolmannen osapuolen suoritettavaksi.

Lupa ei oikeuta tallentamaan äänitteitä eikä esittämään valmistettuja tallenteita mainoksissa taikka tavalla tai yhteyksissä, jotka loukkaavat tekijänoikeuslaissa määriteltyjä moraalisia oikeuksia.

Luvan voimassaolon päätyttyä ei sen nojalla valmistettuja tallenteita saa käyttää tämän luvan mukaiseen tarkoitukseen.

Lupa on produktiokohtainen ja myönnetään koskemaan yksilöityä ammattiteatteria tai sirkusta.

Näiden erityisehtojen lisäksi sovelletaan GT Musiikkiluvat Oy:n yleisiä sopimusehtoja.