Tietoa GT Musiikkiluvista

GT Musiikkiluvat Oy on Gramexin ja Teoston vuonna 2016 perustama yhteisyritys. Vastaamme taustamusiikkilupien myynnistä, markkinoinnista, laskutuksesta ja asiakaspalvelusta. Lupamyynnin lisäksi autamme kaikenkokoisia yrityksiä tunnetun musiikin hyödyntämisessä.

Tekijänoikeusjärjestöt Gramex ja Teosto perustivat vuonna 2016 GT Musiikkiluvat, jotta taustamusiikkiluvan hankkiminen ja hallinnoiminen olisi yrityksille yksinkertaisempaa ja helpompaa. Aiemmin taustamusiikkiluvat tuli hankkia kahdelta eri tekijänoikeusjärjestöltä ja musiikkia soittavien yritysten tuli maksaa kaksi eri maksua: Gramex-maksu ja Teostomaksu.

Vastaamalla molempien tekijänoikeusjärjestöjen taustamusiikkiluvista asiakkaamme saavat vihdoin taustamusiikin soittamiseen tarvittavat luvat ja vastaukset taustamusiikkilupia koskeviin kysymyksiin helposti yhdestä paikasta.

Lupamyynnin ohella autamme yrityksiä hyödyntämään tunnettua musiikkia liiketoiminnassaan ja kerromme musiikin monipuolisista hyödyistä. Uskomme, että taustamusiikki vaikuttaa positiivisesti niin asiakkaisiin kuin henkilökuntaan tuoden uudenlaisen sykkeen liiketoimintaan.  

Musiikkilupien missio

GT Musiikkiluvilla on kaksi päätehtävää: taustamusiikkilupien myyminen ja tunnetun musiikin käytön edistäminen

Myymme musiikin julkiseen esittämiseen tarvittavat lakisääteiset musiikinsoittoluvat yrityksille ja välittämme kerätyt korvaukset tekijänoikeusjärjestöjen kautta musiikin tekijöille, esittäjille, tuottajille ja kustantajille. Keräämämme korvaukset tilitetään täysimääräisinä Gramexille ja Teostolle, ilman voitontavoittelua. Pyrimme helpottamaan asiakkaidemme arkea viestimällä taustamusiikkiluvista selkeästi ja ymmärrettävästi ja varmistamme yhdessä tekijänoikeusjärjestöjen kanssa musiikin ammattimaisen tekemisen jatkossakin.

GT Musiikkiluvat toimii tunnetun musiikin käytön edistäjänä

Haluamme auttaa kaikenkokoisia yrityksiä parantamaan asiakaskokemusta ja viihtyvyyttä taustamusiikin avulla tuoden kaupantekoon uudenlaisen keinon vaikuttaa positiivisesti asiakkaan käyttäytymiseen. Tavoitteenamme on, että jokainen suomalainen yritys tiedostaisi musiikin tuomat monipuoliset mahdollisuudet.

GT Musiikkiluvat tarjoaa apua ja neuvontaa sopivan taustamusiikin valintaan ja tutkimustietoa musiikin vaikutuksista liiketoimintaan. Blogistamme voit lukea asiakastarinoita ja vinkkejä taustamusiikin soittamiseen tutkimustietoa unohtamatta.