Tietoturvapolitiikka

GT Musiikkiluvat Oy:n tietoturvallisuustoiminnan tavoitteena on tukea liiketoimintaa, suojata yhdistyksen mainetta ja vastata lain, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden asettamiin turvallisuusvaatimuksiin.

Tietoturvallisuuden tavoitteena on myös varmistaa, että tärkeiden tietojärjestelmien jatkuvuus on varmistettu, ja että yhdistyksen tai sen sidosryhmien tietoja voivat käyttää vain valtuutetut käyttäjät. Tietoturvapolitiikalla haluamme viestiä, että pidämme tietoturva- asioita tärkeinä. GT Musiikkiluvat Oy:n johtoryhmä on hyväksynyt tämän politiikan ja valvoo sen toteutumista sekä sille on organisaatiossa aina nimetty vastuuhenkilö. Politiikan tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan vuosittain.

Tietoturvapolitiikka koskee kaikkia GT Musiikkiluvat Oy:n työntekijöitä, palveluntoimittajia ja muita henkilöitä, joille on myönnetty pääsy GT Musiikkiluvat Oy:n tietoihin. Ulkoisten osapuolten kuten alihankkijoiden ja palveluntoimittajien osalta tämän politiikan vaatimukset sisällytetään soveltuvilta osin hankintasopimuksiin.

Tietoturvallisuuden käytännön toteutus GT Musiikkiluvat Oy:ssä edellyttää sitä, että ihmiset ymmärtävät miksi tietoturvallisuus on tärkeää. Käytännön työn riskien ymmärtäminen ja niiden hallitseminen edellyttävät tarkentavien ohjeiden antamista GT Musiikkiluvat Oy:n työntekijöille sekä jatkuvaa tietoturvakouluttamista ja työntekijöiden perehdyttämistä.

Lue myös GT Musiikkiluvat tietosuojalauseke