Erityisehdot: Messujärjestäjän taustamusiikkilupa

Mikäli asiakas on sopimusta solmittaessa valinnut vain Teoston tai Gramexin edustamien oikeudenhaltijoiden luvan, koskee tämä sopimus ainoastaan näitä oikeuksia.

Tällä musiikinkäyttölupasopimuksella GT Musiikkiluvat Oy sopii Gramexin toimeksiannosta tekijänoikeuslain 47 pykälässä tarkoitetusta korvauksesta liittyen äänitteiden julkiseen esittämiseen.

Tällä käyttölupasopimuksella asiakas:
• sopii Gramexin kanssa esittäville taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille suoritettavasta korvauksesta äänitteiden julkisesta esittämisestä taustamusiikkina messuilla messutilassa.

Messutilalla tarkoitetaan tiloja, joihin asiakkaalla on pääsy.

Lupa on messujärjestäjäkohtainen.

Näiden erityisehtojen lisäksi sovelletaan GT Musiikkiluvat Oy:n yleisiä sopimusehtoja.