Erityisehdot: Musiikkilupa liikunnanohjaajalle

Mikäli asiakas on sopimusta solmittaessa valinnut vain Teosto/NCB:n tai Gramexin edustamien oikeudenhaltijoiden luvan, koskee tämä sopimus ainoastaan näitä oikeuksia.

Tällä musiikinkäyttölupasopimuksella GT Musiikkiluvat myöntää Teosto/NCB:n ja Gramexin toimeksiannosta luvan äänitteiden tallentamiseen ja julkiseen esittämiseen.

Tällä käyttölupasopimuksella asiakas:

  • saa Gramexilta ei-yksinomaisen luvan tallentaa kaupallisesti julkaistuja äänitteitä käytettäväksi sekä käyttää hankkimiaan yksityiseen käyttöön tarkoitettuja äänitteitä / äänitteiden käyttöoikeuksia julkiseen esittämiseen taustamusiikkina ohjatussa liikunnassa
  •  saa Teosto/NCB:ltä sen kulloinkin edustamien teosten osalta ei-yksinomaisen luvan tallentaa teoksia käytettäväksi ja käyttää tallentamiaan yksityiseen käyttöön tarkoitettuja teoksia julkiseen esittämiseen taustamusiikkina ohjatussa liikunnassa
  • sopii Gramexin kanssa esittäville taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille suoritettavasta korvauksesta äänitteiden julkisesta esittämisestä taustamusiikkina ohjatussa liikunnassa
  • saa Teostolta ei-yksinomaisen luvan käyttää sen kulloinkin edustamia teoksia musiikin julkiseen esittämiseen taustamusiikkina ohjatussa liikunnassa

Lupa on asiakaskohtainen.

Ohjatulla liikunnalla tarkoitetaan asiakkaan järjestämää ohjattua liikuntaa jonka aikana soitetaan/esitetään musiikkia.

Lupa koskee julkista esittämistä 60 ohjatun liikunnan tunnilla sekä äänitteiden tallentamista käytettäväksi näillä tunneilla luvan voimassaoloaikana.

Mikäli asiakkaan harjoittaman toiminnan yhteydessä useampi käyttäjä käyttää samanaikaisesti tämän luvan perusteella valmistettuja tallenteita julkiseen esittämiseen, tulee jokaiselle käyttäjälle olla tallennuslupa.

Tallennuslupa oikeuttaa esittämään sen perusteella valmistettuja tallenteita ainoastaan yhdessä esityspaikassa samanaikaisesti.

Äänitteiden tallentamista ei saa antaa kolmannen osapuolen suoritettavaksi.

Lupa ei oikeuta tallentamaan teoksia tai äänitteitä eikä esittämään valmistettuja tallenteita mainoksissa taikka tavalla tai yhteyksissä, jotka loukkaavat tekijänoikeuslaissa määriteltyjä moraalisia oikeuksia.

Luvan voimassaolon päätyttyä ei sen nojalla valmistettuja tallenteita saa käyttää tämän luvan mukaiseen tarkoitukseen.

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi kalenterivuoden kerrallaan, ellei jompikumpi osapuoli irtisano sitä päättyväksi kalenterivuoden lopussa. Irtisanominen tulee suorittaa kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä.

Näiden erityisehtojen lisäksi sovelletaan GT Musiikkiluvat Oy:n yleisiä sopimusehtoja.