Erityisehdot: Musiikkivideot asiakastilassa

Mikäli asiakas on sopimusta solmittaessa valinnut vain Teoston tai Gramexin edustamien oikeudenhaltijoiden luvan, koskee tämä sopimus ainoastaan näitä oikeuksia.

Tällä musiikkivideoiden käyttölupasopimuksella GT Musiikkiluvat Oy myöntää Gramexin toimeksiannosta luvan kaupallisesti julkaistujen musiikkivideoiden julkiseen esittämiseen ja sopii tekijänoikeuslain 47 pykälän 3 momentissa tarkoitetusta korvauksesta.

Tällä käyttölupasopimuksella asiakas:

• saa Gramexilta ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Gramexin kulloinkin edustamia musiikkivideoita julkiseen esittämiseen asiakastiloissa

• sopii Gramexin kanssa esittäville taiteilijoille suoritettavasta tekijänoikeuslain 47 pykälän 3 momentissa tarkoitetusta korvauksesta musiikkivideoiden julkisesta esittämisestä asiakastiloissa

Asiakastiloilla tarkoitetaan tiloja, joihin asiakkaalla on pääsy.

Lupa on esityspaikkakohtainen.

Näiden erityisehtojen lisäksi sovelletaan GT Musiikkiluvat Oy:n yleisiä sopimusehtoja.