Erityisehdot: Musiikkivideot oppilaitoksissa

Mikäli asiakas on sopimusta solmittaessa valinnut vain Teoston tai Gramexin edustamien oikeudenhaltijoiden luvan, koskee tämä sopimus ainoastaan näitä oikeuksia.

Tällä musiikkivideoiden käyttölupasopimuksella GT Musiikkiluvat Oy myöntää Gramexin toimeksiannosta luvan kaupallisesti julkaistujen musiikkivideoiden julkiseen esittämiseen ja sopii tekijänoikeuslain 47 pykälän 3 momentissa tarkoitetusta korvauksesta.

Tällä käyttölupasopimuksella asiakas:

• saa Gramexilta ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Gramexin kulloinkin edustamia musiikkivideoita julkiseen esittämiseen oppilaitoksessa sen toiminnan yhteydessä

• sopii Gramexin kanssa esittäville taiteilijoille suoritettavasta tekijänoikeuslain 47 pykälän 3 momentissa tarkoitetusta korvauksesta musiikkivideoiden julkisesta esittämisestä oppilaitoksessa sen toiminnan yhteydessä

Lupa on esityspaikkakohtainen.

Tämä käyttölupasopimus on voimassa asiakkaan sopimusta solmittaessa valitsemina päivinä.

Näiden erityisehtojen lisäksi sovelletaan GT Musiikkiluvat Oy:n yleisiä sopimusehtoja.