Erityisehdot: Puhelinjonomusiikki

Mikäli asiakas on sopimusta solmittaessa valinnut vain Teoston tai Gramexin edustamien oikeudenhaltijoiden luvan, koskee tämä sopimus ainoastaan näitä oikeuksia.

Tällä musiikinkäyttölupasopimuksella GT Musiikkiluvat Oy myöntää Teoston ja Gramexin toimeksiannosta luvan musiikin julkiseen esittämiseen taustamusiikkina ja sopii tekijänoikeuslain 47 pykälässä tarkoitetusta korvauksesta sekä antaa luvan teosten ja äänitteiden tallentamiseen.

Tällä käyttölupasopimuksella asiakas:

• Saa Teostolta ei-yksinomaisen oikeuden käyttää tekijänoikeuslain mukaisesti suojattuja, Teoston kulloinkin edustamia teoksia musiikin julkiseen esittämiseen puhelinjonomusiikkina.

• Sopii Gramexin kanssa esittäville taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille suoritettavasta korvauksesta äänitteiden julkisesta esittämisestä puhelinjonomusiikkina. saa Teostolta tekijänoikeuslain mukaisesti suojattujen, Teosto kulloinkin edustamien teosten osalta ei-yksinomaisen oikeuden (i) tallentaa teoksia käytettäväksi puhelinjonomusiikkina; ja (ii) käyttää tallentamiaan yksityiseen käyttöön tarkoitettuja teoksia puhelinjonomusiikkina.

• Saa Gramexilta sen edustamien oikeudenhaltijoiden puolesta ei-yksinomaisen oikeuden: (i) tallentaa kaupallisesti julkaistuja äänitteitä käytettäväksi puhelinjonomusiikkina; ja (ii) käyttää hankkimiaan yksityiseen käyttöön tarkoitettuja äänitteitä / äänitteiden käyttöoikeuksia puhelinjonomusiikkina.

Puhelinjonomusiikilla tarkoitetaan yrityksen omassa puhelinvaihteessa käytettävää puhelinjonomusiikkia. Teosten tai äänitteiden tallentamista ei saa antaa kolmannen osapuolen suoritettavaksi. Lupa ei oikeuta tallentamaan teoksia tai äänitteitä eikä esittämään valmistettuja tallenteita mainoksissa taikka tavalla tai yhteyksissä, jotka loukkaavat tekijänoikeuslaissa määriteltyjä moraalisia oikeuksia.

Näiden erityisehtojen lisäksi sovelletaan GT Musiikkiluvat Oy:n yleisiä sopimusehtoja.