Erityisehdot: Tallennuslupa, päiväkohtainen

Tällä musiikin käyttölupasopimuksella GT Musiikkiluvat Oy myöntää Teoston ja Gramexin toimeksiannosta asiakkaalle luvan tallentaa kertaluontoisessa, yksittäisessä tapahtumassa (”Tapahtuma”) käytettäväksi Teoston kulloinkin edustamien oikeudenhaltijoiden teoksia ja Gramexin kulloinkin edustamien esittävien taitelijoiden ja äänitteiden tuottajien äänitteitä jäljempänä kuvatulla tavoin.

Tällä käyttölupasopimuksella asiakas:

  • saa Teostolta tekijänoikeuslain mukaisesti suojattujen, Teoston kulloinkin edustamien teosten osalta ei-yksinomaisen oikeuden
    (i) tallentaa teoksia käytettäväksi Tapahtumassa; ja
    (ii) käyttää tallentamiaan yksityiseen käyttöön tarkoitettuja teoksia Tapahtumassa.
  • Saa Gramexilta edustamiensa oikeudenhaltijoiden puolesta ei-yksinomaisen oikeuden:
    (i) tallentaa äänitteitä käytettäväksi Tapahtumassa; ja
    (ii) käyttää hankkimiaan yksityiseen käyttöön tarkoitettuja äänitteitä Tapahtumassa.

Luvan myöntäminen edellyttää, että asiakas yksilöi paikan (esim. konserttisali), jossa Tapahtuma järjestetään. Lupa on voimassa asiakkaan ilmoituksen mukaisesti 24 tuntia eteenpäin Tapahtuman alkamisesta. Tämän lisäksi lupa kattaa Tapahtumassa käytettävien, luvan koskemien tallenteiden tekemisen kohtuulliselta ajalta jo ennen Tapahtuman alkamista.

Myönnetyt oikeudet koskevat vain laillisesta lähteestä peräisin olevia teoksia ja äänitteitä. Myönnetyt oikeudet ovat voimassa Suomen alueella tämän luvan mukaisessa laajuudessa ja siinä mainituin rajoituksin.

Myönnettävää lupaa ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle, jollei toisin ole nimenomaisesti Teoston ja Gramexin kanssa sovittu. Teosten tai äänitteiden tallentamista ei saa antaa kolmannen osapuolen suoritettavaksi, ellei tästä ole etukäteen sovittu Teoston ja Gramexin kanssa.

Myönnetyt oikeudet eivät koske suoratoistopalveluita. Lupa ja siitä maksettava korvaus eivät kata teosten tai äänitteiden julkista esittämistä läsnä olevalle yleisölle.

Luvan voimassaolon päätyttyä mistä tahansa syystä asiakkaalla ei ole enää oikeutta tallentaa eikä käyttää yksityiseen käyttöön tallennettuja teoksia ja äänitteitä Tapahtumassa näiden lupaehtojen mukaisesti.

Näiden erityisehtojen lisäksi sovelletaan GT Musiikkiluvat Oy:n yleisiä sopimusehtoja.