Erityisehdot: Tapahtumapaikan dj-lisenssi

Mikäli asiakas on sopimusta solmittaessa valinnut vain Teoston tai Gramexin edustamien oikeudenhaltijoiden luvan, koskee tämä sopimus ainoastaan näitä oikeuksia.

Tällä musiikin käyttölupasopimuksella GT Musiikkiluvat Oy myöntää Teoston ja Gramexin toimeksiannosta oikeuden tallentaa Teoston kulloinkin edustamien oikeudenhaltijoiden teoksia käytettäväksi DJ-toiminnassa ja oikeuden Gramexin kulloinkin edustamien esittävien taitelijoiden ja äänitteiden tuottajien puolesta tallentaa äänitteitä käytettäväksi DJ-toiminnassa. Tämä musiikin käyttölupasopimus myös laajentaa yksityiseen käyttöön tallennettujen äänitteiden ja teosten käyttöoikeuksia koskemaan niiden julkista käyttöä DJ-toiminnassa.

Tällä käyttölupasopimuksella asiakas:

• saa Teostolta tekijänoikeuslain mukaisesti suojattujen, Teoston kulloinkin edustamien teosten osalta ei-yksinomaisen oikeuden (i) tallentaa teoksia käytettäväksi DJ-toiminnassa; ja (ii) käyttää tallentamiaan yksityiseen käyttöön tarkoitettuja teoksia DJ-toiminnassa asiakkaan yksilöimässä tapahtumapaikassa.

• Saa Gramexilta edustamiensa oikeudenhaltijoiden puolesta ei-yksinomaisen oikeuden: (i)tallentaa äänitteitä käytettäväksi DJ-toiminnassa; ja (ii) käyttää hankkimiaan yksityiseen käyttöön tarkoitettuja äänitteitä DJ-toiminnassa asiakkaan yksilöimässä tapahtumapaikassa.

Myönnetyt oikeudet koskevat vain laillisesta lähteestä peräisin olevia teoksia ja äänitteitä.

Myönnetyt oikeudet ovat voimassa Suomen alueella tämän luvan mukaisessa laajuudessa ja siinä mainituin rajoituksin.

Lupa myönnetään koskemaan asiakkaan yksilöimässä tapahtumapaikassa (esim. konserttisali) tapahtuvaa DJ-toimintaa tapahtuman ajaksi. Myönnettävää lupaa ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle, jollei toisin ole nimenomaisesti Teoston ja Gramexin kanssa sovittu. Teosten tai äänitteiden tallentamista ei saa antaa kolmannen osapuolen suoritettavaksi, ellei tästä ole etukäteen sovittu Teoston ja Gramexin kanssa. Teoksia ja äänitteitä voidaan käyttää näiden lupaehtojen mukaisesti ainoastaan yhdessä tapahtumapaikassa ja tapahtumassa kerrallaan.

Myönnetyt oikeudet eivät koske suoratoistopalveluita. Lupa ja siitä maksettava korvaus eivät kata teosten tai äänitteiden julkista esittämistä läsnä olevalle yleisölle.

Luvan voimassaolon päätyttyä mistä tahansa syystä asiakkaalla ei ole enää oikeutta tallentaa eikä käyttää yksityiseen käyttöön tallennettuja teoksia ja äänitteitä DJ-toiminnassa näiden lupaehtojen mukaisesti.

Näiden erityisehtojen lisäksi sovelletaan GT Musiikkiluvat Oy:n yleisiä sopimusehtoja.