Erityisehdot: Taustamusiikin striimauslupa oppilaitoksille

Tämän sopimuksen tarkoitus on laajentaa luvansaajan voimassa oleva taustamusiikkilupa koskemaan luvan kattamaa toimintaa verkkoympäristössä jäljempänä mainituin ehdoin. Sopimuksella myönnettävä lupa mahdollistaa oppilaitoksessa julkisesti esitetyn musiikin tarjoamisen myös verkon kautta toimintaan osallistuville oppilaille.

Luvan myöntäminen ja voimassaolo edellyttää voimassa olevaa taustamusiikkilupaa.

Tällä musiikinkäyttölupasopimuksella GT Musiikkiluvat myöntää Gramexin toimeksiannosta luvan luvansaajan oppilaitoksessa sen toiminnan yhteydessä julkisesti esitetyn taustamusiikin samanaikaiseen yleisölle välittämiseen toimintaan verkon välityksellä osallistuville oppilaille.

Tällä käyttölupasopimuksella luvansaaja sopii Gramexin kanssa esittäville taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille suoritettavasta korvauksesta äänitteiden yleisölle välittämisestä luvan ehtojen mukaisesti.

Oppilaalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on mahdollisuus osallistua oppilaitoksessa oppilaitoksen järjestämään toimintaan ja joka osallistuu toimintaan pääasiassa oppilaitoksessa ja verkon kautta satunnaisesti.

Yleisölle välittämisen tulee tapahtua suljetussa verkkoympäristössä luvansaajan hallinnoimalla verkkosivulla tai muulla alustalla, jossa pääsy välitettävään sisältöön on rajoitettu vain oppilaitoksen oppilaille. Luvan kattamat käyttöalustat ilmoitetaan GT Musiikkilupien verkkosivuilla. Lupa ei kuitenkaan kata yleisölle välittämistä sosiaalisen median palveluiden (esim. Facebook, Instagram, YouTube) kautta.

Välitetyn sisällön vastaanottajamäärä voi olla enintään 5 000 henkilöä per lähetys ja yksi lähetyskerta saa sisältää enintään 60 minuuttia äänitemusiikkia. Yhden lähetyskerran aikana saa soittaa yhdeltä artistilta tai yhtyeeltä korkeintaan kaksi musiikkikappaletta.

Lupa on kokeiluluontoinen ja tarjolla toistaiseksi. GT Musiikkiluvilla on oikeus muuttaa, poistaa tai lisätä lupaan sovellettavia ehtoja ilmoittamalla tästä viisi viikkoa etukäteen.

Lupa koskee yleisölle välittämistä Suomessa. Luvansaajan tulee estää lähetysten vastaanottaminen sellaisissa maissa, joihin se ei ole hankkinut lupaa.