Erityisehdot: Taustamusiikin striimauslupa

Luvan myöntäminen ja voimassaolo edellyttää voimassa olevaa taustamusiikkilupaa.

Tällä musiikinkäyttölupasopimuksella GT Musiikkiluvat myöntää Teoston ja Gramexin toimeksiannosta luvan luvansaajan asiakastilassa julkisesti esitetyn taustamusiikin samanaikaiseen yleisölle välittämiseen toimintaan verkon välityksellä osallistuville asiakkaille.

Tällä käyttölupasopimuksella luvansaaja:

• saa Teostolta ei-yksinomaisen oikeuden välittää tekijänoikeuslain mukaisesti suojattuja, Teoston kulloinkin edustamia teoksia luvan ehtojen mukaisesti.

• sopii Gramexin kanssa esittäville taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille suoritettavasta korvauksesta äänitteiden yleisölle välittämisestä luvan ehtojen mukaisesti.

Asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on mahdollisuus osallistua asiakastilassa tapahtuvaan toimintaan asiakkuuden, jäsenyyden tai vastaavan suhteen perusteella ja joka osallistuu toimintaan pääasiassa asiakastilassa ja verkon kautta satunnaisesti.

Yleisölle välittämisen tulee tapahtua suljetussa verkkoympäristössä luvansaajan hallinnoimalla verkkosivulla tai muulla alustalla, jossa pääsy välitettävään sisältöön on rajoitettu vain asiakkaille. Luvan kattamat käyttöalustat ilmoitetaan GT Musiikkilupien verkkosivuilla. Lupa ei kuitenkaan kata yleisölle välittämistä sosiaalisen median palveluiden (esim. Facebook, Instagram, YouTube) kautta.

Välitetyn sisällön vastaanottajamäärä voi olla enintään 5 000 henkilöä per lähetys ja yksi lähetyskerta saa sisältää enintään 60 minuuttia äänitemusiikkia. Yhden lähetyskerran aikana saa soittaa yhdeltä artistilta tai yhtyeeltä korkeintaan kaksi musiikkikappaletta.

Lupa on kokeiluluontoinen ja tarjolla toistaiseksi. GT Musiikkiluvilla on oikeus muuttaa, poistaa tai lisätä lupaan sovellettavia ehtoja ilmoittamalla tästä viisi viikkoa etukäteen.

Lupa koskee yleisölle välittämistä Suomessa. Luvansaajan tulee estää lähetysten vastaanottaminen sellaisissa maissa, joihin ei ole hankkinut lupaa.

Näiden erityisehtojen lisäksi sovelletaan GT Musiikkiluvat Oy:n yleisiä sopimusehtoja.