Erityisehdot: Taustamusiikki elämys- ja huvipuistossa

Mikäli asiakas on sopimusta solmittaessa valinnut vain Teoston tai Gramexin edustamien oikeudenhaltijoiden luvan, koskee tämä sopimus ainoastaan näitä oikeuksia.

Tällä musiikinkäyttölupasopimuksella GT Musiikkiluvat Oy myöntää Teoston ja Gramexin toimeksiannosta luvan musiikin julkiseen esittämiseen taustamusiikkina ja sopii tekijänoikeuslain 47 pykälässä tarkoitetusta korvauksesta.

Tällä käyttölupasopimuksella asiakas:

• saa Teostolta ei-yksinomaisen oikeuden käyttää tekijänoikeuslain mukaisesti suojattuja, Teoston kulloinkin edustamia teoksia musiikin julkiseen esittämiseen taustamusiikkina elämys-, teema- tai huvipuiston sekä tivolien alueella.

• sopii Gramexin kanssa esittäville taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille suoritettavasta korvauksesta äänitteiden julkisesta esittämisestä taustamusiikkina elämys-, teematai huvipuiston sekä tivolien alueella.

Lupa kattaa musiikin julkisen esittämisen taustamusiikkina huvipuiston alueella sijaitsevissa asiakkaan hallinnoimissa tiloissa (kuten ravintolat, kahvilat ja asiakastilat) vain, mikäli esitettävä taustamusiikki on samaa ja samanaikaista kuin alueella muutoin esitettävä musiikki. Lupa ei kata musiikin julkista esittämistä kolmansien osapuolten ylläpitämissä tiloissa.

Lupa on esityspaikkakohtainen.

Näiden erityisehtojen lisäksi sovelletaan GT Musiikkiluvat Oy:n yleisiä sopimusehtoja.