Erityisehdot: Taustamusiikki henkilöstötilassa

Mikäli asiakas on sopimusta solmittaessa valinnut vain Teoston tai Gramexin edustamien oikeudenhaltijoiden luvan, koskee tämä sopimus ainoastaan näitä oikeuksia.

Tällä musiikinkäyttölupasopimuksella GT Musiikkiluvat Oy myöntää Teoston ja Gramexin toimeksiannosta luvan musiikin julkiseen esittämiseen taustamusiikkina ja sopii tekijänoikeuslain 47 pykälässä tarkoitetusta korvauksesta.

Tällä käyttölupasopimuksella asiakas:

• Saa Teostolta ei-yksinomaisen oikeuden käyttää tekijänoikeuslain mukaisesti suojattuja, Teoston kulloinkin edustamia teoksia musiikin julkiseen esittämiseen taustamusiikkina henkilöstötilassa.

• Sopii Gramexin kanssa esittäville taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille suoritettavasta korvauksesta äänitteiden julkisesta esittämisestä taustamusiikkina henkilöstötilassa.

Henkilöstötilalla tarkoitetaan yksinomaan henkilökunnalle tarkoitettua tilaa. Lupa on toimipaikkakohtainen.

Näiden erityisehtojen lisäksi sovelletaan GT Musiikkiluvat Oy:n yleisiä sopimusehtoja.