Asiakaspalvelu

Usein kysyttyä

YleistäTekijänoikeudetKäyttöluvatLaskutusMaksut ja korvaukset
Mihin tarvitsen musiikinkäyttöluvan? 

Musiikin käyttämisestä julkisilla paikoilla, kuten yrityksen asiakastiloissa, on maksettava lakisääteinen korvaus tekijänoikeusjärjestöille. Musiikkilupa tarvitaan, kun musiikkia soitetaan mm. radiosta, televisiosta, cd:ltä, julkiseen esittämiseen tarkoitetusta suoratoistopalvelusta (kuten Soundtrack) jos yrityksessä käytetään elävää musiikkia, kopioidaan alkuperäisiä äänitteitä tai välitetään musiikkia esim. netin kautta kuultavaksi.

Teosto ry edustaa säveltäjiä, sovittajia ja sanoittajia ja hoitaa edelleen itse elävän musiikin korvausten keräämisen. Gramex ry puolestaan edustaa muusikoita, laulajia, kapellimestareita ja äänitteiden tuottajia. Lupa taustamusiikin käyttöön tarvitaan molemmilta järjestöiltä ja molemmat luvat saa Teoston ja Gramexin perustamalta yhteisyritykseltä GT Musiikkiluvat Oy:lta

Musiikkiluvan hankkiminen takaa, että musiikin tekijät ja esittäjät saavat työstään ansaitsemansa korvauksen. Velvollisuus musiikkiluvan hankintaan on yrittäjällä ja korvausvelvollisuus alkaa siitä, kun musiikki otetaan käyttöön. Lisätietoa löydät sivulta Tarvitsenko luvan?

Miksi pitää maksaa kahdelle eri tekijänoikeusjärjestölle?

Kun musiikkia käytetään julkisesti tarvitaan lupa tekijänoikeuksien omistajilta, joita edustavat sekä Gramex että Teosto. Gramex edustaa musiikin tuottajia ja esittäviä taiteilijoita ja Teosto edustaa säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikkikustantajia. Musiikkiluvat.fi tilittää keräämänsä korvaukset Gramexille ja Teostolle, jotka hoitavat korvausten edelleen tilittämisen tekijänoikeuksien omistajille. 

Millä perusteella Teosto ja Gramex tilittävät maksamani musiikkilupamaksut musiikin tekijöille ja esittäjille?

Teostolla ja Gramexilla on omat tilityssääntönsä joiden perusteella tekijänoikeusmaksut tilitetään Gramexin ja Teoston edustamille musiikin tekijöille ja esittäjille.

Lue, miten Teosto kerää tietoa, mitä musiikkia on esitetty ja tutustu Gramexin tilityssääntöihin.

Musiikin käyttöni on loppumassa. Kuinka toimin?

Musiikinkäyttösopimus on voimassa toistaiseksi. Irtisanomistilanteissa noudatamme sopimusehtojen mukaista irtisanomisaikaa. Luvan voit irtisanoa joko kirjautumalla OmaLupa-palveluun tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Kirjaudu OmaLupa-palveluun
Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Tarvitsenko musiikinkäyttöluvan, jos soitan musiikkia Soundtrack Your Brandista?

Musiikkilupa tarvitaan aina, kun musiikkia soitetaan julkisesti. Musiikin julkiseen soittamiseen tarkoitetun Soundtrack Your Brand -palvelun (entinen Spotify Business) kuukausimaksu ei sisällä musiikin lupamaksua.

Haluan tehdä videon jossa käytän musiikkia. Kuinka toimin?

Kun käytät jonkun musiikkia tekemälläsi videolla tarvitset siihen musiikin tekijänoikeuksien omistajilta luvat. Nämä audiovisuaaliset tallenneluvat myöntää Gramex (äänitetuottajien, äänitteillä esiintyvien muusikoiden puolesta) ja NCB (musiikin tekijöiden ja kustantajien puolesta).

Yhteystiedot NCB:lle
Yhteystiedot Gramexille

Haluaisin jakaa sosiaalisessa mediassa videon, johon olen lisännyt musiikkia. Miten toimin?

Musiikin käyttöön sosiaalisessa mediassa tulee hankkia luvat äänitteiden osalta suoraan oikeudenhaltijoilta, sekä musiikin tekijöiden ja kustantajien osalta Teostosta. Jotkin sosiaalisen median palvelut ovat hankkineet luvat käyttäjiensä puolesta.

Lisätietoja:

Yhteystiedot Teostolle
Yhteystiedot Gramexille

Miksi laskullani on veloitettu kaksi kertaa sama musiikinkäyttölupa?

Musiikkiluvat laskuttaa musiikinkäyttöluvat molempien tekijänoikeusjärjestöjen puolesta samalla laskulla. Näet laskuerittelystä Gramexin ja Teoston hinnan.

Miksi maksan tekijänoikeuskorvauksia?

Kaikkien sivistysmaiden lakien mukaan luovan työn tekijälle ja yrittäjälle kuuluu korvaus siitä, että hänen työnsä tulosta käytetään. Maksamillasi korvauksilla turvataan edellytykset musiikin ammattimaiselle tekemiselle jatkossakin. Ne ovat elintärkeitä kotimaiselle kulttuurialalle. Lue lisää sivulta Tarvitsenko luvan?

Mitä musiikin julkinen esittäminen on?

Lähes kaikki muu kuin yksityisessä perhe- ja ystäväpiirissä tapahtuva musiikin esittäminen on julkista esittämistä. Esimerkiksi musiikin soittaminen ravintoloissa, kampaamoissa, kauneushoitoloissa, kunto- ja terveysliikuntakeskuksissa, messuilla, julkisissa liikennevälineissä, taksissa jne. on julkista esittämistä. Julkista esittämistä on myös musiikin esittäminen konserteissa, tansseissa, radiossa ja televisiossa samoin kuin musiikin laittaminen tarjolle internetiin. Lue lisää sivulta Tarvitsenko luvan?

Soitan vain ulkomaista musiikkia. Pitääkö siitä huolimatta maksaa lupa?

Teosto ja Gramex keräävät Suomesta korvauksia kotimaisille ja ulkomaisille musiikin tekijöille ja taiteilijoille, sekä tilittävät, että vastaanottavat korvauksia ulkomailta. Tämän mahdollistavat tekijänoikeusjärjestöjen vastavuoroisuussopimukset eri maiden vastaavien järjestön kanssa.

Vastaavasti ulkomaiset järjestöt laskuttavat musiikin käyttäjiä omien sopimustensa, sääntöjensä ja hinnastojensa perusteella omissa maissaan. Samalla kun he tilittävät korvaukset omille asiakkailleen, he maksavat Teoston ja Gramexin asiakkaille kuuluvat korvaukset järjestöille Suomeen, jotka sitten tilittävät korvaukset edelleen omille asiakkailleen.

Milloin ei tarvitse lupaa musiikin esittämiseen?

Musiikkilupaa ei tarvita silloin, kun musiikinkuuntelu on yksityistä. Se tarkoittaa esimerkiksi musiikin kuuntelua yksin, perheen tai kaveriporukan kanssa kotioloissa. Musiikin käytöstä ei tarvitse maksaa korvausta myöskään silloin, kun musiikkia soitetaan ystävä- tai perhepiirin tilaisuuksissa, kuten häissä, syntymäpäiväjuhlissa, ristiäisissä tai hautajaisissa. Lisätietoa löydät sivulta Tarvitsenko luvan?

Mitä on tekijänoikeusvapaa musiikki?

Musiikki voi olla tekijänoikeusvapaata muutamasta syystä. Musiikki on tekijänoikeusvapaata esimerkiksi sillon, kun musiikin tekijänoikeussuoja on päättynyt. Suomessa tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja vielä 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen. On myös olemassa maita, joiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa Teosto ja Gramex ei tee yhteistyötä (esim. Thaimaa), joten kyseessä olevien maiden musiikista ei normaalisti tarvitse maksaa tekijänoikeusmaksuja Suomessa. Tekijänoikeusvapaasta musiikista puhutaan myös silloin, kun tekijänoikeuksien omistajat ovat myyneet teoksensa oikeudet jollekin palveluntarjoajalle esimerkiksi kertakorvausta vastaan, jolloin kyseisten teosten käyttämisestä ei tarvitse maksaa Teostolle ja Gramexille. 

Miksi karaokesta pitää maksaa erikseen, jos maksan jo taustamusiikkiluvan?

Karaoke-levy on erilainen tuote kuin esimerkiksi musiikkiäänite. Karaoke-levyyn levytuottajat ovat myyneet oikeudet suoraan, näin Gramexille ei makseta karaoken esittämisestä mitään. Teoston osalta karaoken esittämiseen tarvitaan lupa. Lupa kattaa musiikin tekijöiden ja kustantajien osalta karaoken julkisen esittämisen. 

Mikä on tallennuslupa?

Kun kopioit äänitemusiikkia julkisesti esitettäväksi, kopiointiin tarvitaan tallennuslupa. Kuluttajan vapaa oikeus kopioida rajoittuu puhtaasti yksityiskäyttöön. Äänitiedostoja tarjoavat biisikaupat myyvät musiikkia useimmiten rajatuilla yksityiseen käyttöön tarkoitetuilla käyttöoikeuksilla, eli sen julkinen esittäminen on lähtökohtaisesti kielletty. Normaalin esityskorvauksen maksaminen ei riitä, vaan julkista esittämistä varten voi ostaa laajemman musiikinkäyttöluvan.

Yrityksessämme soi vain radio/TV. Miksi meidän pitää maksaa musiikin käytöstä, kun maksamme Yle-veronkin?

Yle-veron maksaminen ei anna lupaa musiikin julkiseen esittämiseen: Yle-verolla rahoitetaan Yleisradion TV- ja radiokanavien toiminta. Radio- ja televisioyhtiöiden lähetysoikeussopimukset kattavat musiikin käytön vain niiden omassa lähetys- ja liiketoiminnassa. Kun joku muu yritys – esimerkiksi myymälä, ravintola, parturi-kampaamo tai taksi – soittaa taustamusiikkia radiosta tai televisiosta oman ansio- tai liiketoimintansa tukemiseksi, se tarvitsee siihen oman, erillisen musiikinkäyttöluvan. 

Jos en hanki musiikinkäyttölupaa tuleeko minulle sanktioita?

Musiikinkäyttöluvan hankkiminen on lakisääteinen velvollisuutesi. Sinun täytyy maksaa korvaus joka tapauksessa siitä lähtien kun olet käyttänyt musiikkia liiketoiminnassasi. Musiikin käyttösi voidaan myös kieltää, jos et maksa korvausta.

Kuinka varmistan, että sähköpostilasku tulee perille?

Varmista että sähköpostiasetuksesi eivät estä lähettäjää, eivätkä lähettäjän palvelinta. Laskujen lähettäjä on asiakaspalvelu@musiikkiluvat.fi ja
lähettäjän sähköpostipalvelimet ovat smtp1-1.xenetic.net ja smtp2-1.xenetic.net.

Miksi laskullani on veloitetaan kaksi kertaa sama musiikinkäyttölupa?

Aikaisemmin olet saanut molemmilta järjestöiltä erilliset laskut, nykyään saat kahden erillisen laskun sijasta yhden laskun. Musiikkiluvat laskuttaa musiikin käyttöluvat molempien tekijänoikeusjärjestöjen puolesta samalla laskulla. Näet laskuerittelystä Gramexin ja Teoston hinnan. 

Musiikin käyttöni on loppumassa, kuinka toimin?

Musiikinkäyttösopimus on voimassa toistaiseksi. Irtisanomistilanteissa noudatamme sopimusehtojen mukaista irtisanomisaikaa. Luvan voit irtisanoa joko kirjautumalla OmaLupa-palveluun tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Kirjaudu OmaLupa-palveluun
Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Millä tavalla Gramexin ja Teoston käyttölupien hinnat muodostuvat?

Gramex ja Teosto neuvottelevat omat hintansa. Hinnat perustuvat järjestöjen omiin toimialaneuvotteluihin ja oikeudenomistajiensa kanssa sovittuihin pelisääntöihin. Arvonlisävero perustuu verottajan tulkintaan eri korvausten kohdalla. 

Mihin maksamani korvaukset menevät?

Korvaukset tilitetään Gramexin ja Teoston toimesta tekijänoikeuksien omistajille eli musiikin tekijöille, esittäjille, tuottajille ja kustantajille. Järjestöjen kustannustehokkuus on alansa kärkeä, noin yhdeksän kymmenesosaa kerätystä rahasta menee eteenpäin. Gramex tilittää korvaukset musiikin tuottajille, esittäjille ja kapellimestareille. Teosto tilittää korvaukset säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille. 


Hoida asia OmaLupa-palvelussa

Helpoin tapa hallita musiikkilupiasi on kirjautua OmaLupaan. Lähetämme luvan ostettuasi sähköpostiisi linkin, jolla pääset aktivoimaan tunnuksesi OmaLupa-palveluun. Palvelussa voit:   

•  tarkastella olemassa olevia lupiasi

• päivittää laskutus- ja asiakastietojasi

• ostaa taustamusiikin käyttöluvan ja luvat musiikin tallentamiseen ja nettibiisien käyttöön

• tarkistaa lupatuotteiden hinnat

• ottaa meihin yhteyttä ja antaa palautetta


Lähetä meille viesti

Asiakaspalvelussamme on tällä hetkellä ruuhkaa.
Kiireellisessä asioissa pyydämme soittamaan.
Kirjallisiin yhteydenottoihin vastataan n. kahden viikon sisällä.

Jos sinulla on kysyttävää musiikin käyttöluvista, tai sinulla on muita palveluumme liittyviä kysymyksiä tai kommentteja, ota meihin yhteyttä täyttämällä yhteydenottolomakkeemme. Käsittelemme viestit saapumisjärjestyksessä. Kiireellisissä asioissa tavoitat meidät puhelimitse numerosta 030 6705 030


Tapahtumien asiakaspalvelu

Mikäli sinulla on kysyttävää yksittäisiin tapahtumiin, tansseihin, keikkoihin, konsertteihin, festivaaleihin ja karaokeen liittyen, ole yhteydessä Teoston asiakaspalveluun.


Soita meille

Musiikkiluvat – Taustamusiikkiluvat ja tallennusluvat julkiseen esittämiseen

Myymälät, ravintolat, kahvilat, kuntosalit, taksit jne.

Puhelin: 030 6705 030 (*)

Aukioloajat: ma-pe klo 10-14

(*) Tutustu puheluiden hintoihin ja ehtoihin

Teosto – Tapahtuma, karaoke- ja online-luvat

Tanssit, keikat, konsertit, festivaalit, karaoke jne.

Puhelin: 010 808 118 (**)

Aukioloajat: ma-pe klo 10-12 ja klo 12.30-14.30

Sähköposti: tapahtumat(at)teosto.fi

(**) Tutustu puheluiden hintoihin ja ehtoihin

Av-tuotannon tallennusluvat

Teoston luvat Nordisk Copyright Bureau (NCB)

Musiikki kuvatallenteissa ja äänitteillä: cd, vinyyli, audio-dvd

Puhelin: 09 6810 1256

Aukioloajat: ma-pe klo 11-14

Sähköposti: av.fi(at)ncb.dk

Gramexin luvat

TV- ja muut av-tuotannot

Puhelin: 09 4282 7488

Sähköposti avinfo@gramex.fi

Puheluiden hinnat ja ehdot

(*) Puhelinoperaattorit laskuttavat soitosta asiakaspalvelunumeroihin seuraavasti (hinnat sis. alv) Musiikkiluvat.fi asiakaspalvelunumero: soittaminen kotimaan kiinteän verkon liittymistä 0,08 €/puhelu + 0,09 €/min, mobiililiittymistä 0,08 €/puhelu + 0,22 €/min

(**) Teoston asiakaspalvelunumero: Soittaminen kotimaan kiinteän verkon liittymistä 0,08 €/puhelu + 0,065 €/min, mobiililiittymistä 0,08 €/puhelu + 0,18 €/min

(*) Asiakkaan ottaessa yhteyttä Musiikkiluvat.fi:n asiakaspalveluun puhelut ja muu viestintä, kuten sähköpostiviestit, tallennetaan. Tallennettua viestintää voidaan käyttää asiakaspalvelutapahtumien todentamiseen ja asiakaspalveluhenkilöstön kouluttamiseen. Tallenteet tuhotaan, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetu henkilöt käsittelevät tallennettua viestintää.

Myynnin ja aluepäälliköiden yhteystiedot

Myyntijohtaja Timo Ahokanto p. +358 40 564 8833

Musiikin käytön edistäjä Maria Hagman p. +358 40 567 9900

Uusimaa Länsi: Heikki Sorsa p. +358 50 322 6838

Keski- ja Pohjois-Suomi: Leo Vaara p. +358 44 734 1509

Pirkanmaa ja Länsi-Suomi: Elisa Sundvall p. +358 50 515 1766

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)musiikkiluvat.fi