Erityisehdot: Tallennuslupa, henkilökohtainen

Mikäli asiakas on sopimusta solmittaessa valinnut vain Teosto/NCB:n tai Gramexin edustamien oikeudenhaltijoiden luvan, koskee tämä sopimus ainoastaan näitä oikeuksia.

Tällä musiikinkäyttölupasopimuksella GT Musiikkiluvat myöntää Teosto/NCB:n ja Gramexin toimeksiannosta luvan äänitteiden tallentamiseen.

Tällä käyttölupasopimuksella asiakas:

  • saa Gramexilta ei-yksinomaisen luvan tallentaa kaupallisesti julkaistuja äänitteitä käytettäväksi sekä käyttää hankkimiaan yksityiseen käyttöön tarkoitettuja äänitteitä / äänitteiden käyttöoikeuksia julkiseen esittämiseen
  • saa Teosto/NCB:ltä sen kulloinkin edustamien teosten osalta ei-yksinomaisen luvan tallentaa teoksia käytettäväksi ja käyttää tallentamiaan yksityiseen käyttöön tarkoitettuja teoksia julkiseen esittämiseen

Lupa on asiakaskohtainen.

Mikäli asiakkaan harjoittaman toiminnan yhteydessä useampi käyttäjä käyttää samanaikaisesti tämän luvan perusteella valmistettuja tallenteita julkiseen esittämiseen, tulee jokaiselle käyttäjälle olla tallennuslupa.

Tallennuslupa oikeuttaa esittämään sen perusteella valmistettuja tallenteita ainoastaan yhdessä esityspaikassa samanaikaisesti.

Äänitteiden tallentamista ei saa antaa kolmannen osapuolen suoritettavaksi.

Lupa ei oikeuta tallentamaan teoksia tai äänitteitä eikä esittämään valmistettuja tallenteita mainoksissa taikka tavalla tai yhteyksissä, jotka loukkaavat tekijänoikeuslaissa määriteltyjä moraalisia oikeuksia.

Luvan voimassaolon päätyttyä ei sen nojalla valmistettuja tallenteita saa käyttää tämän luvan mukaiseen tarkoitukseen.

Näiden erityisehtojen lisäksi sovelletaan GT Musiikkiluvat Oy:n yleisiä sopimusehtoja.