Erityisehdot: Tallennuslupa, kappalekohtainen

Mikäli asiakas on sopimusta solmittaessa valinnut vain Teoston tai Gramexin edustamien oikeudenhaltijoiden luvan, koskee tämä sopimus ainoastaan näitä oikeuksia.

Lupa kattaa musiikin tallentamisen. Lupa sisältää myös oikeuden käyttää musiikin nettikaupoista yksityiseen käyttöön hankittuja kappaleita, vastoin ostoehtoja, julkiseen esittämiseen. Julkista esittämistä lupa ei kuitenkaan kata, esityspaikassa tulee olla Gramexin ja Teoston voimassa olevat esitysluvat. Lupa on toimialariippumaton.

Tällä musiikinkäyttölupasopimuksella GT Musiikkiluvat Oy myöntää Gramexin toimeksiannosta luvan äänitteiden tallentamiseen.

Tällä käyttölupasopimuksella asiakas:

  • saa Gramexilta ei-yksinomaisen oikeuden tallentaa kaupallisesti julkaistuja äänitteitä käytettäväksi julkiseen esittämiseen sekä käyttää hankkimiaan yksityiseen käyttöön tarkoitettuja äänitteitä / äänitteiden käyttöoikeuksia julkiseen esittämiseen.

Lupa on asiakaskohtainen ja sen nojalla tallennettuja nimettyjä äänitteen uria saa käyttää rajattoman ajan edellä mainittuun tarkoitukseen.

Mikäli asiakkaan harjoittaman toiminnan yhteydessä useampi käyttäjä käyttää samanaikaisesti tämän luvan perusteella valmistettuja tallenteita julkiseen esittämiseen, tulee jokaiselle käyttäjälle olla tallennuslupa.
Tallennuslupa oikeuttaa esittämään sen perusteella valmistettuja tallenteita ainoastaan yhdessä esityspaikassa samanaikaisesti.
Äänitteiden tallentamista ei saa antaa kolmannen osapuolen suoritettavaksi.

Lupa ei oikeuta tallentamaan teoksia tai äänitteitä eikä esittämään valmistettuja tallenteita mainoksissa taikka tavalla tai yhteyksissä, jotka loukkaavat tekijänoikeuslaissa määriteltyjä moraalisia oikeuksia.

Näiden erityisehtojen lisäksi sovelletaan GT Musiikkiluvat Oy:n yleisiä sopimusehtoja.