nainen_kahvilassa
16.5.2019 Musiikin vaikutukset

Haluatko, että yrityksesi tekee vaikutuksen? Taustamusiikki luo positiivisen asiakaskokemuksen

Onko tavoitteesi varmistaa, että asiakkaillesi jää erinomainen mielikuva yrityksestäsi? Kiinnitä huomiota muiden osatekijöiden lisäksi siihen, miltä yrityksesi ja brändisi kuulostaa. Sillä nimittäin on suuri merkitys asiakaskokemuksen kannalta.

Miksi taustamusiikki on tärkeä asiakaskokemuksen osatekijä?

Kun asiakas astuu liiketilaan, oli se sitten ravintola, kauppa, kampaamo tai vaikkapa taksi, hän reagoi ympäristöönsä aisteillaan. Kuuloaistimme reagoi nopeimmin: se mitä kuulemme saavuttaa aivomme ensimmäiseksi. Niinpä asiakaskokemuksen kannalta on tärkeää, että yritys kuulostaa miellyttävältä ja harmoniselta.

Taustamusiikki siis täydentää asiakaskokemusta kuuloaistin kautta. Muita ensivaikutelmaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi sisustus, kuten värimaailma, valaistus ja arkkitehtuuri. Tietenkin myös asiakaspalvelulla on keskeinen rooli asiakaskokemuksen kannalta. Kun kaikki tekijät ovat sopusoinnussa eikä ristiriitoja ole, asiakaskokemus on parhaimmillaan.

Musiikilla on myös suora yhteys tunteisiimme ja käytämme musiikkia mielialamme säätelyyn. Musiikki piristää, ilahduttaa, lohduttaa ja auttaa käsittelemään suruakin. Taustamusiikin avulla voit siis vaikuttaa siihen, miltä yrityksesi asiakkaasta tuntuu ja saada hänet kokemaan mielihyvää liiketiloissasi.

Miten taustamusiikki vaikuttaa asiakaskokemukseen?

Jo se, että yrityksesi tiloissa soi musiikki, on askel kohti parempaa asiakaskokemusta. Musiikittomuus puolestaan luo negatiivisemman vaikutelman. Mutta kun valikoit musiikin niin, että se on linjassa yrityksesi brändin kanssa, on musiikista eniten hyötyä.

  • Onnistunut musiikkivalinta saa asiakkaan viihtymään – ja viipymään – liiketiloissasi.
  • Onnistunut musiikkivalinta ja siitä syntyvä miellyttävä asiakaskokemus saa asiakkaasi muistamaan brändisi. Musiikki voi myös olla avaintekijä uuden asiakassuhteen luomisessa.
  • Onnistunut musiikkivalinta saa asiakkaan palaamaan liikkeeseesi ja kertomaan siitä muille.

Minkälainen on onnistunut musiikkivalinta? Musiikkistrategian peruselementit ovat brändiin sopivuus sekä tunnistettavuus. Valitse taustamusiikiksi siis yrityksesi imagoon ja tunnelmaan sopivaa musiikkia. Varmista myös, että soittolistalla on kappaleita, jotka asiakkaasi todennäköisesti tunnistavat. Lisää vinkkejä taustamusiikin valintaan voit lukea täältä.

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan, miten voit itse hyödyntää musiikkia omassa liiketoiminnassasi älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.

Lähteet:

M. Beverland, E. Ching Lim, M. Morrison & M. Terziovski, 2006. “In-Store Music and Consumer-brand Relationships: Relational Transformation Following Experiences of (mis)fit”. Journal of Business Research.

C. Caldwell & S. Hibbert, 2002. “The Influence of Music Tempo and Musical Preference on Restaurant Patrons’ Behavior”. Wiley Periodicals.

F. V. Garlin & K. Owen, 2006. ”Setting the tone with the tune: a meta-analytic review of the effects of background music in retails settings.” Journal of Business Research.

PRS for Music, 2017. “New research suggests playing music increases retailers’ Net Promoter Scores”.

S. Toivola, 2012. Taustamusiikin äänenvoimakkuuden vaikutus asiakkaiden kokemuksiin ravintolan viihtyisyydestä. Jyväskylän yliopisto.
I. Vida, C. Obadia & M. Kunz, 2007. ”The Effects if Background Music on Consumer responses in A High-End Supermarket.” International Review of Retails, Distribution and Consumer Research.

Lisää aiheista Musiikin vaikutukset