teoston, gramexin ja musiikkilupien logot ulkoseinällä

Teosto, Gramex ja Musiikkiluvat – miten eri tahot auttavat yrityksiä musiikin käytössä

teoston, gramexin ja musiikkilupien logot ulkoseinällä
Vaikuttavatko musiikin käyttölupa-asiat monimutkaisilta? Lue alta, miten erilaiset musiikkiluvat hoidetaan, ja tutustu tekijänoikeusjärjestöihin Suomessa.

Suomessa on muutama eri taho, joka huolehtii siitä, että musiikin tekijät ja esittäjät saavat korvauksen työstään, kun musiikkia käytetään taustamusiikkina, sitä esitetään yleisölle tai sitä kopioidaan.

Musiikin käyttäjän, eli esimerkiksi musiikkia oman yrityksensä liiketiloissa soittavan henkilön näkökulmasta järjestöjen toiminta voi vaikuttaa vaikealta hahmottaa: miksi musiikin soittamista koskevia lupia hallinnoi niin moni eri taho?

Vastaus liittyy olennaisesti siihen, kenen tekijänoikeuksista järjestöt huolehtivat. 

  • Teosto, kuten nimikin vihjaa, huolehtii musiikin tekijöiden tekijänoikeuksista. Teosto edustaa säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikkikustantajia.
  • Gramex taas edustaa musiikin tuottajia ja esittäviä taiteilijoita. Musiikin tuottaja tarkoittaa tässä yhteydessä henkilöä, joka vastaa äänitysvaiheen organisoimisesta ja taloudellisesta puolesta.

Nykyisin yleisimmät musiikinkäyttöluvat saa Musiikkiluvat.fi-palvelusta, jonka Teosto ja Gramex omistavat. Enää ei siis ole tarvetta olla yhteydessä kahteen eri tahoon, kun haluat soittaa taustamusiikkia yrityksessäsi.

Musiikkiäänitteitä tai musiikkitapahtumia järjestävät ammattilaiset sekä nettiin musiikkia lataavat tahot asioivat kuitenkin edelleen Teoston ja Gramexin kanssa, samoin kuin ns. edunsaaja-asiakkaat, eli musiikin tekijät ja artistit. 

Seuraavassa avaamme eri järjestöjen vastuualueita tarkemmin.

Musiikkiluvat auttaa yrityksiä kaikissa taustamusiikkiin liittyvissä asioissa

Teoston ja Gramexin omistama GT Musiikkiluvat Oy hallinnoi taustamusiikin käyttölupia. Musiikkia liiketoiminnassaan käyttävät henkilöt voivat siis hankkia asianmukaiset luvat suoraan GT Musiikkilupien verkkokaupasta. 

Taustamusiikkiluvan lisäksi saat Musiikkiluvista tallennusluvan, joka tarvitaan, jos musiikkia tallennetaan tai kopioidaan yrityksen tiloissa soitettavaksi. Musiikkiluvista ostettavat DJ-luvat ovat DJ:lle suunnattuja tallennuslupia.

Tyypillisiä Musiikkilupien asiakkaita ovat musiikkia liiketiloissaan soittavat ravintoloitsijat ja erilaisten kauppojen sekä esimerkiksi kampaamoiden ja kauneushoitoloiden omistajat. Myös esimerkiksi kuntokeskuksissa ja ohjatussa liikunnassa soitettavaa musiikkia varten vaadittavat luvat saa verkkokaupasta.

Musiikkiluvat.fi-sivustolta löydät myös tietoa siitä, mikäli tapasi käyttää musiikkia vaatii erillisen luvan hankkimisen Gramexilta tai Teostolta.

Alla olevasta infograafista näet, miten Musiikkiluvat toimivat musiikkilupamaksujen välittäjänä yrityksiltä musiikin tekijöille ja esittäjille.

Musiikin julkinen esittäminen: Teosto

Teoston vastuualuetta ovat esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin vaadittavat luvat. Jos järjestät konsertteja, dj-keikkoja, lavatansseja tai vaikkapa karaoketapahtumia, käänny Teoston puoleen asianmukaiset luvat hankkiaksesi. Myös tapauksissa, joissa taustamusiikin käyttäminen on satunnaista ja musiikkia soitetaan max. 20 päivää kalenterivuodessa, musiikin käyttö lisensioidaan Teoston taustamusiikki tapahtumassa -pienluvalla.

Teosto vastaa livemusiikin käyttöluvista konsertteja varten, sekä äänitteeltä esitettävän tanssimusiikin ja karaoken käyttöluvista.

Teosto on myös oikea osoite silloin, kun halutaan käyttää tai jakaa musiikkia verkossa. Jos siis nettisivulla on määrä käyttää musiikkia, tai teet verkkomainoksia, joissa on musiikkia, käänny Teoston puoleen. Myös netissä esitettäviin musiikkia sisältäviin sarjoihin ja elokuviin tarvittavat luvat ovat Teoston vastuualuetta.

Lupahakemukset ja niin sanottu teostomaksu hoidetaan Teoston nettisivujen kautta. Teoston asiakaspalvelu on avuksi, mikäli tarvitset lisätietoja oikeanlaisen luvan valitsemiseen.

Teosto myös vastaa tekijänoikeuskorvausten tilittämisestä musiikin tekijöille ja kustantajille.

Teoston yhteystiedot

Musiikin käyttöluvat audiovisuaaliselle alalle: Gramex

Gramexin kanssa asioivat ammattilaiset, jotka käyttävät musiikkia radiokanavilla, nettiradiossa, televisio-ohjelmissa ja elokuvatuotannoissa.

Jos lataat nettiin musiikkia, tarvitset luvan musiikin tuottajilta ja esittäviltä taiteilijoilta. Näissäkin tapauksissa tulee olla Gramexiin yhteydessä.

Gramex huolehtii myös tekijänoikeuskorvausten tilittämisestä asiakkailleen, eli sellaisille tahoille (yrityksille tai yksityishenkilöille), jotka ovat esiintyneet äänitteellä tai tuottaneet äänitteen.

Gramexin yhteystiedot

NCB myöntää tallennusluvat uusille äänitteille 

Nordisk Copyright Bureau eli NCB on pohjoismainen tekijänoikeusjärjestö, joka myöntää musiikin tallennuslupia audiovisuaalisille tuotannoille ja uusille äänitteille. Musiikkilupien tallennuslupa yrityksille kattaa siis kappaleen tai äänitteen kopioinnin julkista esittämistä varten, NCB:hen tulee taas olla yhteydessä silloin, kun tehdään äänite tai kuvatallenne, jossa käytetään musiikkia (esimerkiksi cd-levy, mainos, yritysvideo tai elokuva).

NCB:n jäseniä ovat pohjoismaiden tekijänoikeusjärjestöt – Suomesta NCB:n jäsen on Teosto, joka myös tilittää NCB:n keräämät korvaukset edelleen musiikin tekijöille ja kustantajille; Gramex puolestaan edustaa äänitteiden tuottajia.

NCB:n yhteystiedot

Kattojärjestö Kopiosto

Kopiosto on suomalaisten tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö. Kopiosto valvoo sitä, että erilaisten julkaisujen ja teosten tekijät saavat korvauksen työstään, ja mahdollistaa sen, että erilaiset tahot voivat käyttää näitä töitä.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Kopiostolta voi hakea luvan silloin, kun tarkoituksena on esimerkiksi tallentaa tv- tai radio-ohjelmia ja käyttää niitä opetuksessa tai tutkimuksessa, tai erilaisissa laitoksissa ja kirjastoissa. Kopioston puoleen käännytään myös, kun kopioidaan lehtiä, valokuvia, nuotteja ja erilaisia raportteja.

Kopioston asiakkaita ovat siis esimerkiksi erilaiset oppilaitokset, kunnat, uskonnolliset yhteisöt sekä valtio. Kopiostolta oppilaitokset saavat luvan, jonka turvin voidaan skannata tai kopioida osia erilaisista tekijänoikeuksien suojaamista teoksista opetuksen yhteydessä käytettäviksi.

Kopioston yhteystiedot

TTVK valvoo tekijänoikeuksia

(TTVK) Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n tavoitteena on huolehtia tekijänoikeuksien toteutumisesta. TTVK on yhdistys, joka huolehtii siitä että tekijänoikeuslakia noudatetaan. Se myös puuttuu piratismiin.

TTVK myös levittää tietoa tekijänoikeuksista ja tarjoaa tekijänoikeuksiin liittyvää koulutusta.

***

Lue lisää siitä, miten GT Musiikkiluvat palvelee yrityksiä. Tutustu Musiikkilupa-asiakkaiden kokemuksiin taustamusiikin käytöstä ja asioinnista kanssamme!

Liittyvät artikkelit

DJ Pexi eli Pekka Haavisto: ”DJ-pöydän takaa aistii, mitä ihmisillä on mielessään” 

Se alkoi kymmenisen vuotta sitten Helsingin Vuosaaressa järjestetystä Superwood-tapahtumasta.

Kuntokeskus Liikulle musiikki on kiinteä osa kasvutarinaa  

– Kun se 60-vuotias Sinikka kuulee kuntosalilla Katri Helenaa, hänelle tulee sellainen tunne, että musiikki soi juuri hänelle.

Suomalaisissa kauppakeskuksissa tutkitaan musiikin käytön arvoa ja hyötyjä asiakkaille sekä henkilöstölle 

Euroopan unionin rahoittamassa EU Music 360 -tutkimuksessa selvitetään musiikin vaikutuksia asiakas- ja henkilöstökokemukseen Suomessa kaupan alalla. Tutkimukset käynnistyivät helmikuussa 2024…