K-supermarket Oulaisten kauppia Miku Siljander
8.10.2019 Asiakkailta kuultua

”Tuttuja kappaleita sisältävä taustamusiikki lisää myös henkilökunnan työviihtyvyyttä”

Asiakkailta kuultua: Kauppias Miku Siljander, K-Supermarket Oulainen

Asiakkailta kuultua -sarjassa esittelemme asiakkaitamme eri toimialoilta ja kysymme musiikin käyttötottumuksista ja musiikin merkityksestä niin arjessa kuin työssä. Tällä kertaa haastateltavanamme oli K-Supermarket Oulaisten kauppias Miku Siljander.

Miku on ollut Teoston ja Gramexin ja sittemmin Musiikkilupien asiakas noin 5 vuotta, joskin välissä K-supermarketissa kokeiltiin musiikkipalvelua, joka tarjosi niin sanottua teostovapaata musiikkia. ”Hissimusiikista tuli hurjasti negatiivista palautetta sekä asiakkailta, että henkilökunnalta, koska tunnetut ja tutut kappaleet puuttuivat. Näkemykseni mukaan taustamusiikilla on siis oma merkityksensä kaupan toiminnassa” Miku toteaa. Nykyisin kaupassa soi pääosin Radio Nova, sillä Miku on todennut sen sopivan asiakaskuntaansa parhaiten ja kanava soittaa myös henkilökunnalle sopivaa musiikkia. Novan soittolistan Miku kokee olevan todella kapea, mutta hän pitää kuitenkin erittäin tärkeänä sitä, että joukosta löytyy tuttuja kappaleita, joita asiakkaat ja henkilökunta ovat tottuneet kuuntelemaan.

Yleisesti kaupan asiakkaat pitävät siitä, että kauppareissun aikana kuuluu samalla taustalta musiikkia, mutta Mikun mukaan on myös asiakkaita, jotka toivovat musiikin voimakkuuden pienentämistä. Miku pyrkiikin kunnioittamaan asiakkaidensa toivomuksia myös musiikin suhteen ja tästä syystä muun muassa ulkokaiuttimet on suljettu, sillä iäkkäämmät asiakkaat kokivat sen epämiellyttäväksi. Omassa arjessaan Miku kuuntelee musiikkia lähinnä automatkoillaan ja jonkin verran myös kotona ja urheillessa.

Lupien hoitamista kauppias kuvaili helpoksi ja yksinkertaiseksi ja lupien kanssa joutuu tekemisiin normaalisti vain kauppiasvaihtojen yhteydessä. Hinnoittelua Miku tosin pitää korkeana ainakin omaan yrityskokoluokkaan nähden. Hintaa miettiessä kehotamme kuitenkin muistamaan, mistä maksaa. Musiikkilupahan mahdollistaa maailman kattavimman ja asiakkaiden ja henkilökunnan tuttuja kappaleita sisältävän musiikkikirjaston hyödyntämisen omassa liiketoiminnassa. Monesti juuri kaupan tuttuus onkin se asia, joka pitää asiakkaat tyytyväisenä ja saa palaamaan uudelleen.

Lyhyesti kaupan taustamusiikkiluvista:

Taustamusiikki asiakastilassa -lupa kattaa taustamusiikin julkisen esittämisen äänitteeltä (mm. TV, radio, tietokone, nettiradio, CD, suoratoistopalvelut) kaupan asiakastiloissa. Luvan hinta määräytyy asiakastilan pinta-alan mukaan ja luvan laskutussyklin voi valita itse luvan ostamisen yhteydessä.

Lisää aiheista Asiakkailta kuultua